WMW

Dla wszystkich:
1. proszę założyć konto w systemie (należy kliknąć w zaloguj i utwórz nowe konto)

Dla prowadzących zajęcia
Chcąc stworzyć nowy kurs proszę ponadto:
2. przesłać na mój adres:
a) informację o nowym koncie
b) temat - tytuł nowego kursu
c) nazwę przedmiotu i semestr, w którym realizowany jest kurs,
d) max 8 literowy skrót nazwy kursu
3. Osoby prowadzące już e-learning, nowe kursy mogą zakładać samodzielnie, ze względu na reorganizację formy dostępu do kursów, proszę o mailową informację o przedmiocie i semestrze, w którym jest realizowany dany kurs.

For students:Create new account

Borys Błaszczak