Kurs dla doktoranrów

Statystyka i informatyka stosowana, semestr letni 2017/2018

Ekonomika konsumpcji, semestr letni roku 2017/2018

Realizacja w 2017/2018, semestr letni