Kurs podstawowy dotyczący zasad dziedziczenia cech przez organizmy żywe