KURS PRZEZNACZONY JEST DLA STUDENTÓW 1 SEM. STUDIÓW STACJONARNYCH NA KIERUNKU LEŚNICTWO. OBEJMUJE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MORFOLOGII I ANATOMII ROŚLIN DRZEWIASTYCH.

Kurs treningowy wykładowcy - uczestnika szkolenia e-learningowego 4 edycji