Dla rolników - przyszłych i obecnych

Kurs zawiera materiały obligatoryjne i pomocnicze do przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji realizowanego na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Warto zwrócić uwagę na koordynację swojej aktywności z tematyką zajęć ćwiczeniowych.

Kurs prezentuje najważniejsze treści realizowane w trakcie przedmiotu "Zarządzanie produkcją i usługami". Na podstawie przedstawionych materiałów oraz wykładów stacjonarnych można dokonać sprawdzenia poziomu wiedzy z tego przedmiotu wykorzystując testy.