Przedmiot "Ekonomika produkcji" dla Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW