Kurs przedmiotu fakultatywnego "Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi" dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii w ramach bloku "Ekonomika agrobiznesu"

Przedmiot "Ekonomika produkcji" dla Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW