Kurs do przedmiotu  "Ekonomika i organizacja gospodarstw" dla studentów kierunku Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW realizowanego na semestrze 5. (trzeci rok studiów inżynierskich).
Kurs do przedmiotu  "Zarządzanie i marketing w rolnictwie" dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

Kurs przedmiotu fakultatywnego "Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi" dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii w ramach bloku "Ekonomika agrobiznesu"