Kurs dla studentów 3 roku Wydziału Rolnictwa i Biologii