Celem kursu jest ocena stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Kurs jest skierowany do studentów II stopnia Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.