Kurs dotyczy zagadnien zwiazanych z energetyka lokalna, planowania przez JST zapotrzebowania w energie

Kurs dotyczy rynku kapitalowego, instrumentow finansowych oraz instytucji finansowych