Kurs Biochemia zwierząt - moduł I przeznaczony jest dla studentów I roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (w semestrze 2)

Celem modułu I Biochemii zwierząt jest zapoznanie studentów ze strukturą oraz podstawowymi właściwościami związków biochemicznych (witamin, węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, porfiryn), istotnych z punktu widzenia funkcjonowania organizmów zwierzęcych. Dodatkowo student zapoznaje się z rolą makro- i mikroelementów w organizmie. Moduł pierwszy Biochemii przygotowuje studenta to następnego  semestru/poziomu kursu biochemii, w  którym prezentowane są najważniejsze procesy metaboliczne zachodzące w komórkach zwierzęcych. Ponadto, umożliwia studentom łatwiejszą naukę przedmiotów realizowanych na dalszych etapach studiów, m.in. fizjologii zwierząt, toksykologii, czy farmakologii.