Kurs zawiera informacje pomocne przy zaliczeniu zajęć z mikrobiologii weterynaryjnej
Kurs zawiera podstawowe informacje niezbędne do zaliczenia przedmiotu "Wirusologia Weterynaryjna"