MS Access
Wprowadzenie do baz danych na przykładzie MS Access
Kurs podstaw informatyki przeznaczony dla studentów pierwszego roku.