Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Teoria popytu konsumenta;

Teoria równowagi rynkowej;

Teoria produkcji;

Model sieci pajęczej;

Model Leontiewa;

Modele wzrostu gospodarczego.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem danych rzeczywistych na zasadzie case-study. Jego celem jest przedstawienie pełnej ścieżki przetwarzania danych analitycznych: od zaczytania danych do analizy raportów.