a course intended for OAFP students

miejsce wirtualnych spotkań i wymiany informacji studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW w latach 1980-85

jak w tytule