Kurs obejmuje wszelkie informacje o infrastrukturze w środowisku i jej oddziaływaniu na środowisko naturalne:
- drogi
- mosty
- kolej
- inne elementy arch. drogowej
- Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
- zoopsychologia zwierząt
- UOZ-1