Specjalizacja Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia