Tematyka wykładów:

·          Wprowadzenie, podstawowe pojęcia i miary w obszarze problematyki niezawodności.

·          Ogólne rozkłady czasu wystąpienia niezawodności.

·          Złożone struktury niezawodnościowe systemów.

·          Niezawodność nieodnawialnego i odnawialnego elementów, współczynnik gotowości.

·          Rezerwowanie jak sposób zwiększenia niezawodności systemów.

·          Metoda Markowa dla oszacowania niezawodności systemów.

·          Cykl życia i niezawodność oprogramowania, modele niezawodnościowe oprogramowania.

·          Testowanie i ocena niezawodności oprogramowania.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

·          Niezawodność prostych urządzeń,

·          Obiekty o złożonej strukturze niezawodnościowej,

·          Niezawodność odnawialnego elementu,

·          Niezawodność elementu z rezerwa,

·          Metoda Markowa,

·          Modele niezawodnościowe oprogramowania: Jelinski-Moranda model, Schick-Wolterton model,

Modele  niezawodnościowe na podstawie niejednorodnych procesów Poissona