Kurs przeznaczony dla studentów II roku, OZR, rok akad. 2019/20

Integrowana ochrona roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, studia MGR

Kurs przeznaczony dla studentów II roku OZR, rok akad. 2019/20

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku kierunku Ochrona Zdrowia Roślin

Patogenne zmiany surowców roślinnych

Kolokwium nr 1