Kurs dotyczy przede wszystkim środowiskowych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju obszarów niezurbanizowanych.