Zajęcia (wykłady) z przedmiotu "Informatyka i technologie informacyjne" dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku technologia drewna w roku akad. 2021/22

Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotu "Ekonomika i inwestowanie" dla studentów 2 stopnia studiów stacjonarnych na kierunku technologia drewna w roku akad. 2021/22


Zajęcia (wykłady) z przedmiotu "Informatyka i technologie informacyjne" dla studentów 1 roku studiów zaocznych na kierunku technologia drewna w roku akad. 2021/22

Zajęcia z przedmiotu "Ekonomika i rachunkowość" dla studentów studiów zaocznych w roku akad. 2021/22