Zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie projektami w przemyśle drzewnym" dla studentów grupy 1 studiów stacjonarnych 5 semestru na kierunku meblarstwo.
Strona zawiera informacje dot. zaliczenia, materiały dydaktyczne, umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów na kurs i przeprowadzenie kolokwiów lub innych form zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia z przedmiotu "Strategie gry giełdowej" dla studentów grupy 2 studiów stacjonarnych 7 semestru na kierunku meblarstwo.
Strona zawiera informacje dot. zaliczenia, materiały dydaktyczne, umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów na kurs i przeprowadzenie kolokwiów lub innych form zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia z przedmiotu "Strategie gry giełdowej" dla studentów grupy 3 studiów stacjonarnych 7 semestru na kierunku meblarstwo.
Strona zawiera informacje dot. zaliczenia, materiały dydaktyczne, umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów na kurs i przeprowadzenie kolokwiów lub innych form zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia z przedmiotu "Ekonomika i rachunkowość" dla studentów studiów stacjonarnych 7 semestru na kierunku technologia drewna.
Strona zawiera informacje dot. zaliczenia, materiały dydaktyczne, umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów na kurs i przeprowadzenie kolokwiów lub innych form zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia z przedmiotu "Podstawy analizy finansowej" dla studentów studiów stacjonarnych 7 semestru na kierunku technologia drewna.
Strona zawiera informacje dot. zaliczenia, materiały dydaktyczne, umożliwia samodzielne zapisywanie się studentów na kurs i przeprowadzenie kolokwiów lub innych form zaliczenia przedmiotu.