Wykłady w formie e-learningu z przedmiotu "Informatyka i technologie informacyjne" dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku technologia drewna w semestrze letnim roku akad. 2020/21.

Zajęcia (wykłady oraz ćwiczenia) z przedmiotu "Informatyka i technologie informacyjne" dla studentów 1 roku studiów zaocznych na kierunku technologia drewna w semestrze letnim w roku akad. 2020/21.

Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotu "Ekonomika i inwestowanie" dla studentów 2 stopnia studiów stacjonarnych na kierunku technologia drewna w roku akad. 2020/21