Zajęcia z przedmiotu "Strategie gry giełdowej" dla studentów studiów stacjonarnych w roku akad. 2021/22

Zajęcia z przedmiotu Podstawy analizy finansowej dla studentów studiów stacjonarnych w roku akad. 2021/22.

Zajęcia z przedmiotu "Ekonomika i rachunkowość" dla studentów studiów stacjonarnych w roku akad. 2021/22