Wykorzystanie technik CAD w projektowaniu architektoniczno-budowlanym dla Studentów studiów niestacjonarnych kierunku Budownictwo, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2020/2021.

Wykorzystanie technik CAD w projektowaniu architektoniczno-budowlanym dla Studentów studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2020/2021.
Celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie studentom umiejętności wykorzystania oprogramowania komputerowego CAD jako narzędzi wspomagających proces projektowania. Zakres zajęć przewiduje naukę wykonywania i modyfikacji płaskich i przestrzennych rysunków projektowych o zwiększającym się stopniu trudności.


Celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie studentom umiejętności wykorzystania oprogramowania komputerowego CAD jako narzędzi wspomagających proces projektowania. Zakres zajęć przewiduje naukę wykonywania i modyfikacji płaskich i przestrzennych rysunków projektowych o zwiększającym się stopniu trudności.