Celem przedmiotu jest dostarczenie PT Studentkom i Studentom podstawowej wiedzy z zakresu problematyki człowieku w środowisku pracy i miejscu bytowania oraz wypoczynku.