Interdyscyplinarny kurs przedstawiający podstawy wiedzy o współczesnej zmianie klimatu.

Materiały i testy towarzyszące wykładowi "Globalne procesy klimatyczne".

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat procesów fizycznych kształtujących klimat: wymuszeń naturalnych i antropogenicznych zewnętrznych w stosunku do systemu klimatycznego oraz mechanizmów odpowiedzi systemu na te wymuszenia. Wiedza ta pozwoli samodzielnie oceniać efekty różnych technologii pozyskiwania energii, w tym technologii odnawialnych, w kontekście ochrony klimatu.
Kurs dla słuchaczy wykładu "Globalne procesy klimatyczne" prowadzonego przez prof. Szymona Malinowskiego i dr Aleksandrę Kardaś.

Kurs dla słuchaczy wykładu "Globalne procesy klimatyczne".

Kurs dla słuchaczy wykładu "Globalne procesy klimatyczne" prowadzonego przez prof. Szymona Malinowskiego i dr Aleksandrę Kardaś

Kurs dla słuchaczy wykładu Globalne procesy klimatyczne prowadzonego przez prof. Szymona Malinowskiego i dr Aleksandrę Kardaś.

Materiały i zadania dla słuchaczy wykładu Globalne Procesy Klimatyczne 2019.

Materiały i zadania dla słuchaczy wykładu Globalne procesy klimatyczne w roku akademickim 2019/2020.

Kurs dla słuchaczy wykładu "Globalne procesy klimatyczne" w roku akademickim 2020/2021