Kurs z zakresu Technologii Informacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych

Kurs dla pierwszego roku studiów zaocznych Wydziału Nauk Ekonomicznych

Socjologia I rok, studia dzienne - ciąg dalszy laboratoriów w sali komputerowej.