Ćwiczenia z Podstaw Ekonometrii dla studentów kierunku Ekonometria i Informatyka WZIiM.

Badania Operacyjne dla studentów licencjackich studiów stacjonarnych (5 semestr).

Zajęcia z przedmiotu Badania Operacyjne dla studentów licencjackich studiów niestacjonarnych kierunku Informatyka i Ekonometria.

Badania Operacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych magisterskich na kierunku Zarządzanie

Ćwiczenia dla studentów kierunku Ochrona Środowiska