Materiały związane z praktykami hodowlanymi. Miejsce składania sprawozdań