Strona kursów z Wstępu do Matematyki i Analizy Matematycznej 1 dla kierunku  Informatyka i Ekonometria Niestacjonarna semestr zimowy 2022. Tutaj będą odbywać się piątkowe wykłady zdalne i będą zamieszczane wszelkie materiały kursowe.

Proszę zapisywać się na ten kurs.

Cwiczenia z Analizy Matematycznej na Informatyce dla Grup 1 i 3  (2 semestr).

Proszę samodzielnie zapisywać się na kurs.