Ergonomia jest to interdyscyplinarna nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów codziennego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka.


Kurs realizowany na WTD dla II roku kierunek: Meblarstwo

Kurs realizowany dla Studentów II roku Technologii Drewna