Zapis na ten kurs umożliwia udział w teście zaliczeniowym z przedmiotu Technologia Informacyjna.