Kurs przeznaczony dla studentów 2 stopnia ZIP. Umożliwia udział w teście zaliczeniowym z przedmiotu PiAOC.