Kurs przeznaczony dla studentów szóstego semestru studiów stacjonarnych, na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych.

Ten kurs jest przeznaczony dla studentów 4 semestru studiów I stopnia na kierunku ZiIP z przedmiotu Komputerowe Przetwarzanie Danych. Znajdują się w nim wykłady, ćwiczenia wraz z kluczami, treści prac domowych oraz testy sprawdzające wiedzę praktyczną i teoretyczną z przedmiotu. Dodatkowo na stronie kursu znajduje się dostęp do grupowych baz danych, w których uczestnicy mogą ćwiczyć składnię zapytań SQL.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia na kierunku ZiIP. W tym kursie znajdują się materiały wykładowe, instrukcje do ćwiczeń wraz z szablonami sprawozdań oraz testy sprawdzające wiedzę wykładową i ćwiczeniową.