Ten kurs jest przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia na kierunku ZiIP z przedmiotu Bazy Danych. 

Kurs przeznaczony dla studentów szóstego semestru studiów stacjonarnych, na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych.