Kurs dedykowany jest dla studentów kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021 (s. zimowy).

Kurs dedykowany jest dla dyplomantów realizujących prace inżynierskie i magisterskie na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Żywienia Człowieka.