Kurs dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności oraz Gastronomia i Hotelarstwo.

Kurs przeznaczony jest dla studentów przygotowujących pracę dyplomową pod moim kierunkiem.

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności 2020/2021

This is the course for students of Organic Agriculture and Food Production (OAFP).

Description:

The basic concepts and definitions in human nutrition. Methods for evaluation of food intake and energy/nutrients requirements. Characteristics of nutrition patterns - methods, validation, interpretation. Standards of healthy nutrition.  Diagnostic methods for nutritional status of the body. The most important errors in nutrition- undernutrtion and overnutrion. Interactions between nutrition patterns and health.