Egzamin dla przedmiotu Diety alternatywne, studia niestacjonarne, semestr zimowy 2021/22

Kurs dla studentów kierunku DIETETYKA, studia stacjonarne II stopnia, 3 semestr (zimowy). 

Kurs przeznaczony jest dla studentów przygotowujących pracę dyplomową pod moim kierunkiem.