Kurs stworzony w celu przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Podstawy Statystyki i Ekonometrii (Gospodarka Przestrzenna)