Wykład 2 z przedmiotu "Produkt turystyczny". Elementy wykładu (poziomy postrzegania produktu) będziemy realizować na ćwiczeniach.