Kurs zawiera część teoretyczną oraz precyzyjnie rozpisane polecenia do samodzielnego wykonania przez Sudentów.

Kurs jest przeznaczony dla studentów mających zgodę na warunkowe zaliczanie teorii prognozy i symulacji.