Zajęcia dla studentów studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności

Czwartki:

grupa 2 - inżynieria Żywności - 13;15-15:00

grupa 6 - Ocena Jakości Żywności- 15:15-17:00

grupa 8 - Technologia Mleka - 17:15-19:00

Zajęcia dla studentów studiów inżynierskich na kierunku Technologia Żywności