Kurs obejmuje cykl wykładów oraz warsztatów/zadań z przedmiotu Ekologia i ochrona środowiska.