Ćwiczenia z Inżynierii Elektrycznej dla studentów powtarzających przedmiot

Przedmiot poświęcony projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Składa się z części wykładowej 30h i ćwiczeń 30h.