Na kursie poznają Państwo zasady opracowywania lokalnego audytu energetycznego oraz elementów audytu energetycznego budynku.

Kurs składa się z 30h ćwiczeń i 30h wykładów.


W kursie Studenci mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami takimi jak: promieniowanie słoneczne, zjawisko fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, inne elektrownie wykorzystujące promieniowanie słoneczne.

Kurs składa się z 15h wykładów.

Kurs obejmuje 2 części:

- teoretyczną (wykłady) o tematyce: Składniki i konfiguracje słonecznych instalacji grzewczych – instalacje mikro i makro skali, zasady działania. Zasady doboru poszczególnych elementów instalacji słonecznych c.w.u. i wspomagania c.o. Wydajność kolektorów słonecznych. Magazynowanie energii słonecznej. Podstawowe zasady projektowania, montażu i eksploatacji instalacji słonecznych. Układ automatyki i kontrola regulacji parametrów instalacji słonecznych. Normy badań energetycznych instalacji słonecznych.

- ćwiczeniową o tematyce: projekt słonecznego systemu grzewczego w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym z wykorzystaniem metody f-chart lub programów do wspomagania projektowania instalacji słonecznych .

Kurs składa się z 15h wykładów i 15h ćwiczeń.

W tym kursie testuję narzędzie BigBlueButton.