Kurs - przeprowadzenie egzaminu z Podstaw ekonometrii dla studentów kierunku Informatyka i Ekonometria (2020/2021)

Wykłady z przykładami dla studentów studiów dziennych na kierunku Informatyka i Ekonometria, r.2, s.4.

Podstawy statystyki i ekonometrii - wykład plus ćwiczenia.

Podstawy ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki dla kierunku Informatyka i Ekonometria, rok 2, s.4.