Struktura i metabolizm aminokwasów, białek, cukrów, lipidów, polisacharydów i kwasów nukleinowych. Molekularne podstawy procesów życiowych. Enzymy – klasyfikacja, kinetyka, mechanizmy działania. Koenzymy i witaminy. Etapy utleniania biologicznego, przekazywanie informacji genetycznej, regulacjia przemian metabolicznych, integracja przemian w komórce.