dr hab. Marian Rusek, prof. SGGW

Katedra Systemów Informatycznych
Budynek 34, pokój 3/99
tel. 22 593 72 94

Algorytm - skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Na przykład takich:

Na kursie przedstawimy jeden język programowania logicznego oraz dwa z pełną obsługą pojęć obiektowych, w tym jeden o charakterze funkcyjnym — wszystko po to, by zapewnić Ci możliwie najbardziej wszechstronne przygotowanie programistyczne.One OS to rule them all,
One OS to find them.
One OS to call them all,
And in salvation bind them.
In the bright land of Linux,
Where the hackers play.

(J. Scott Thayer, with apologies to J.R.R.T.)