dr hab. Marian Rusek, prof. SGGW

Katedra Systemów Informatycznych
Budynek 34, pokój 3/99
tel. 22 593 72 94

 

 

One OS to rule them all,
One OS to find them.
One OS to call them all,
And in salvation bind them.
In the bright land of Linux,
Where the hackers play.

(J. Scott Thayer, with apologies to J.R.R.T.)

Na kursie przedstawimy o charakterze funkcyjnym z pełną obsługą pojęć obiektowych (Scala) oraz jeden język programowania logicznego (Prolog).