Kurs dla studentów 2 semestru studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

wykłady i ćwiczenia z inżynierii systemów dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek ZIP

W tym kursie znajdują się materiały dla studentów pierwszego semestru drugiego stopnia studiów na kierunku TEO. Materiały zawierają prezentacje wykładowe oraz instrukcje do ćwiczeń, omawiane na cyklicznych spotkaniach online, a także testy sprawdzające wiedzę wykładową i ćwiczeniową uczestników.