Kurs dla studentów 4 semestru studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kurs dla studentów kierunku ISB

Kurs dla studentów 2 semestru studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W tym kursie znajdują się materiały dla studentów pierwszego semestru drugiego stopnia studiów na kierunku TEO. Materiały zawierają prezentacje wykładowe oraz instrukcje do ćwiczeń, omawiane na cyklicznych spotkaniach online, a także testy sprawdzające wiedzę wykładową i ćwiczeniową uczestników.

Kurs dla studentów 2 stopnia ZIP (studia mgr) 1 semestr