Botanika Leśna I SSI, 2021/2022

W ramach tego kursu przeprowadzone zostaną wybrane zajęcia z tematyki roślin zarodnikowych, a także kolokwia "zarodnikowe" i "pędy bezlistne".

W ramach kursu realizowane będą zajęcia z botaniki dla pierwszego roku studiów akademickich niestacjonarnych na kierunku Leśnictwo (Wydział Leśny SGGW w Warszawie).

W ramach kursu realizowane będą zajęcia z botaniki dla pierwszego roku studiów akademickich na kierunku Leśnictwo (Wydział Leśny SGGW w Warszawie).

W ramach kursu realizowane będą zajęcia hybrydowe z botaniki dla pierwszego roku studiów akademickich na kierunku Leśnictwo (Wydział Leśny SGGW w Warszawie) w roku akademickim 2020/2021.

W ramach kursu realizowane będą zajęcia z Fitosocjologii leśnej dla drugiego roku niestacjonarnych studiów akademickich na kierunku Leśnictwo (Wydział Leśny SGGW w Warszawie).

Celem kursu jest zapoznanie z zespołami leśnymi Polski, ich właściwościami i zróżnicowaniem na tle warunków środowiska oraz zasadami ich klasyfikacji, a także wyrobienie umiejętności identyfikowania i klasyfikowania zespołów roślinnych oraz określania ich właściwości i relacji dynamicznych. 

Przedmiot Metody Numeryczne w Geobotanice służy nauce zastosowania podstawowych metod statystycznych i numerycznych do analiz wyników uzyskanych w ramach prowadzenia prac dyplomowych. Przeznaczony jest dla specjalizantów w SZBL WL.