"Jakość jest podróżą, a nie punktem docelowym" (studia niestacjonarne).

"TO CO MUSIMY ROBIĆ, TO DZIAŁAĆ LEPIEJ" John Egan (studia dzienne).

Jak napisać dobrą prace magisterską

Efektywne wykorzystanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie (studia niestacjonarne).

Efektywne wykorzystanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie (studia dzienne).

Seminarium Licencjackie  - czyli jak sprawnie i na czas napisać dobrą pracę licencjacką.