Jest to kurs przeznaczony dla Studentów piszących prace dyplomowe pod moją opieką, dający między innymi możliwość konsultacji on-line.

Mikroklimat dla drewna zabytkowego to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 2) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy.

Część materiałów do nauki jest zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/


Struktura drewna to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia drewna i kierunku meblarstwo (semestr 1) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy.

Część materiałów do nauki jest zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/


Fizyka naturalnych materiałów włóknistych to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku meblarstwo (semestr 3) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy.

Część materiałów do nauki jest zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/


Fizyka drewna to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 3) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy.

Część materiałów do nauki jest zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/


Nauka o drewnie egzotycznym to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 1) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr letni.

Część materiałów do nauki jest również zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/


Wytrzymałość materiałów to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku meblarstwo (semestr 6) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Rok akademicki 2020/2021 - semestr letni.

Część materiałów do nauki jest zamieszczona również na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/

Mechanika drewna to przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia drewna (semestr 4) na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie 

Rok akademicki 2020/2021 - semestr letni.

Część materiałów do nauki jest również zamieszczona na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/