Kurs ma być kontynuacją zajęć prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla kierunku Inżynierii Środowiska.

Na Kursie studenci będą mogli zdobyć wiedzę odnośnie:

- Opracowania bilansu wodnego zlewni rzecznej – bilansu dla okresów zbliżonych do normalnych i bilansu kontrolowanego (w tym określenie opadu średniego w zlewni rzecznej różnymi metodami, obliczenie charakterystyk fizyczno-geograficznych i parametrów modelu hydrologicznego dla wybranej zlewni niekontrolowanej itp.)

- Przenoszenia informacji hydrologicznej do zlewni nieobserwowanej metodami analogii hydrologicznej i metodami empirycznymi

- Modelowania opad-odpływ