Obwody jednofazowe i trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego. Analiza pracy trójfazowych odbiorników symetrycznych i niesymetrycznych. Maszyny elektryczne: transformatory, trójfazowe i jednofazowe silniki asynchroniczne, Elektryczne źródła światła. Instalatorstwo elektryczne. Układy sieciowe niskiego napięcia. Zabezpieczenia elektryczne.